Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Regeringen bemyndigar Försvarsmakten och FMV att anskaffa och ingå avtal med USA för nytt medelräckviddigt luftvärn

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut att bemyndiga Försvarsmakten att anskaffa nytt medelräckviddigt luftvärn. Regeringen har samtidigt fattat beslut att bemyndiga Försvarets Materielverk (FMV) att ingå avtal med USA om köp av det amerikanska luftvärnssystemet Patriot.

Fyra luftvärnsbatterier uppställda på flygplats med skog i bakgrunden.
Luftvärnssystemet Patriot under övningen Aurora 17 i september 2017. Foto: Marcus Björkman/Regeringskansliet

I november 2017 bemyndigade regeringen FMV att överlämna en anbudsförfrågan, ett så kallat "Letter of Request", till USA samt att därefter inleda förhandlingar om en anskaffning av luftvärnssystemet Patriot.

Inriktningen för förhandlingarna har varit att leverans bör ha påbörjats 2020 och att systemet ska slutlevereras under nästa försvarsinriktningsperiod, det vill säga senast 2025. Efter förhandlingar med USA fick FMV i april i år ett erbjudande om att anskaffa Patriot. Erbjudandet omfattar fyra eldenheter och två typer av robotar samt underhållsutrustning och utbildning. Erbjudandet innebär att Försvarsmaktens båda luftvärnsbataljoner kan få systemet före 2025.

Försvarsmakten har förordat Patriot som nytt medelräckviddigt luftvärnssystem eftersom det är ett beprövat system med god leveranssäkerhet och förmåga att bekämpa ballistiska robotar. Utgångspunkten för beslutet om anskaffning är den försvarsöverenskommelse som slutits mellan regeringspartierna, Moderaterna och Centerpartiet.

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00