Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen föreslår nya regler om krav på information om aktivitetsgrad i fondförvaltning

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag som syftar till att komma till rätta med brister med så kallade dolda indexfonder. Med förslaget blir det svårare att framställa en fond som aktivt förvaltad om den i själva verket förvaltas passivt.

- Det är minst sagt upprörande att lura konsumenter till att betala för en aktiv förvaltning när fonden i själva verket bara följer ett jämförelseindex. Jag hoppas förslaget vi lägger fram kan förhindra sådan verksamhet, säger konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund.

Förslaget innebär att det ställs krav på fondförvaltare att lämna information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen i förhållande till ett s.k. relevant jämförelseindex. Informationen ska beskriva hur förvaltningen av fonden bedrivs och varför det index som används är relevant. Om fonden har funnits i två år eller längre tid ska aktivitetsgraden även anges som ett aktivitetsmått för varje år under de föregående tio åren eller den kortare tid som fonden har funnits. En förklaring till den uppnådda aktivitetsgraden ska då också lämnas. För det fåtal fonder som har ett så koncentrerat och specifikt innehav att det saknas ett relevant index för jämförelsen ska förvaltaren i stället informera om detta. Informationen som ska lämnas ska finnas tillgänglig på fondförvaltarnas webbplats samt i informationsbroschyren och årsberättelsen för fonden. Förslaget som regeringen nu går fram med ger därmed spararna förutsättningar att bedöma om storleken på den årliga avgift som fondförvaltare tar ut är motiverad och förslaget underlättar även en jämförelse mellan fonder.

- Med det här förslaget kommer det bli mycket svårare för aktörer att ta ut höga avgifter för en passiv förvaltning av fonder, säger konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund.

Informationskravet föreslås gälla vid förvaltning av värdepappersfonder och specialfonder och träffar förvaltare som är fondbolag (dvs. svenska aktiebolag som har tillstånd att förvalta en värdepappersfond), förvaltare av alternativa investeringsfonder, utländska förvaltningsbolag med tillstånd från Finansinspektionen att förvalta en värdepappersfond, samt Sjunde AP-fondens förvaltning av fonder inom premiepensionssystemet.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-5395729
e-post till Martin Kling