Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen ger statskontoret i uppdrag att analysera statliga myndigheters EU-arbete med fokus på delaktighet i EU

Publicerad

Idag den 2 augusti 2018 beslutade regeringen att ge Statskontoret i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av statliga myndigheters EU-arbete, med fokus på frågor som rör delaktighet i EU.

I uppdraget ingår att:

  • Beskriva formerna för myndigheternas samråd och information om sitt EU-relaterade arbete och hur detta arbete är fördelat mellan myndigheterna och Regeringskansliet.
  • Analysera myndigheternas arbetsmetoder när det gäller samråd och information och vid behov föreslå hur dessa kan utvecklas.

Myndigheter har en central roll i regeringens EU-arbete. Genom att informera om sitt EU-relaterade arbete och samråda om viktigare frågor som beslutas på EU-nivå kan myndigheterna bidra till att stärka delaktigheten i frågor som hanteras på EU-nivå.

Analysen med förslag till förbättrade arbetsmetoder eller andra åtgärder kan ligga till grund för beslut om framtida insatser i syfte att stärka delaktigheten i EU. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2019.

 

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00