Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen matchar näringslivets finansiering och bekräftar deltagande vid Expo 2020 i Dubai

Publicerad

Regeringen har tidigare beslutat om att Sverige har för avsikt att delta i världsutställningen Expo 2020 i Dubai. En kommitté ansvarar för genomförande av det svenska deltagandet, där kommittén sedan årsskiftet varit i kontakt med företag och regioner i syfte att gemensamt finansiera Sveriges medverkan vid Expo 2020. Gensvaret har varit så positivt att Anders Lönnberg, Sveriges generalkommissarie för Expo 2020 i Dubai kunnat skriva under de formella deltagandedokumenteten.

- Det känns bra att bekräfta att Sverige ska vara med vid Expo 2020. Deltagandet är en unik möjlighet för svenska företag att stärka sin ställning inte bara i Dubai utan i hela regionen, säger generalkommissarie Anders Lönnberg.

Världsutställningen hålls mellan den 20 oktober 2020 och 10 april 2021 och har temat Connecting Minds, Creating the Future. Expo 2020 i Dubai kommer att bli den första världsutställningen någonsin i regionen. Mellan 150–180 länder väntas delta och utställningen uppskattas få omkring 25 miljoner besökare, varav en tre fjärdedelar är inresande.

- Medverkan vid Expo 2020 är regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjandet. Ökad export leder till tillväxt och jobbskapande i Sverige vilket regeringen vill stödja. Expo 2020 kommer också vara en plattform för att locka fler investeringar och besökare till Sverige, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Syftet med ett svenskt deltagande i Expo 2020 är att stärka en allsidig och positiv bild av Sverige i utlandet, att främja Sverige som kunskapsnation, näringslivets konkurrenskraft och kreativitet samt att stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar, inklusive forsknings-, innovations- och kulturutbyte.

Det svenska deltagandet och den paviljong som kommer att uppföras ska genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv från start till mål. Kommittén ska ta fasta på regeringens politik för hållbart företagande och mänskliga rättigheter samt regeringens arbete med Agenda 2030.

Tillsammans med Sveriges arkitekter genomförs under hösten en arkitekttävling om design av den svenska paviljongen och dess utställning.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00