Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Regeringen skärper regleringen av elnätsavgifterna

Publicerad

Regeringen kommer imorgon besluta om nya bestämmelser för att reglera intäkterna från elnätsverksamhet och främja investeringar. Det kommer att innebära att de flesta elnätskunderna kan få upp till 21 procent lägre elnätsavgifter från 2020.

Regeringen kan konstatera att elnätsföretagen över tid haft möjlighet till höga avgiftshöjningar. Och i många fall har elnätsavgifterna slutligt kunnat fastställas först efter långdragna och framgångsrika domstolsprocesser för elnätsföretagen.

– Med de nya bestämmelserna kommer elnätsavgifterna sänkas med upp till 21 procent för kunder som i dag har höga elnätsavgifter. Den nya regleringen skapar balans mellan kundernas rätt till skäliga elnätsavgifter och elnätsbolagens möjligheter till skälig avkastning och nödvändiga investeringar. Samtidigt minskar vi risken för långdragna domstolsprocesser kring elnätsavgifterna, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

De nya bestämmelserna innebär att elnätsavgifterna kan komma att sänkas för de flesta kunderna med som mest cirka 21 procent. Sänkningarna kommer att bli olika stora för olika kundgrupper. De kunder som får de största sänkningarna bor i områden där elnätsföretagen har maximerat sin debitering inom de ramar som dagens reglering tillåter. De tre stora elnätsföretagen, som har drygt hälften av Sveriges elkunder, ligger nära denna gräns.

Bestämmelserna kommer också att leda till att eventuella domstolsprocesser förenklas och snabbas på. De nya bestämmelserna gäller från och med nästa tillsynsperiod som startar år 2020.

Fakta om elnätsavgifterna
Elnätsverksamheten är ett en monopolmarknad där olika elnätsföretag har ensamrätt (nätkoncession) för att bedriva elnätsverksamhet inom avgränsade områden i Sverige. Med elnätsverksamhet avses verksamheten att överföra elen till kunderna. Eftersom elnätsverksamheten är en monopolmarknad finns det en reglering för att säkerställa kunderna inte betalar mer än en skälig avgift för tjänsterna och att elnätsföretagen får skälig ersättning för att bedriva verksamheten.

Regleringen innebär att Energimarknadsinspektionen på förhand beslutar om ett maxbelopp (en intäktsram) som ett elnätsföretag får debitera sina kunder under kommande fyraårsperiod. Elnätsföretagen får själva avgöra hur mycket av intäktramen som de behöver använda för att bedriva verksamheten, intäktsramen är endast ett tak för hur mycket elnätsföretagen högst får debitera kunderna. Nuvarande period pågår 2015-2019.

 

Presskontakt

Sami Mashial
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.