Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen stöttar projekt för att minska äldres ensamhet

Publicerad

Ensamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalité hos äldre mellan 65 och 80 år, enligt forskning. För att minska äldres isolering stöttar regeringen pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF pensionärerna med pengar till ett projekt som ska engagera äldre att söka upp andra äldre. I projektet ingår också att starta en stödtelefon.

- Få äldre vill prata om sin ensamhet för att det känns tabubelagt vilket lätt blir en negativ spiral med mer isolering. Att kunna ringa anonymt och prata med någon kan göra mycket för att förebygga psykisk ohälsa och lindra känslan av ensamhet, säger Lena Hallengren.

- Vi vet att över en fjärdedel av de äldre känner sig ensamma, vilket i sin tur kan leda till ökad psykisk ohälsa och depression. Det är en utveckling vi måste bryta och erfarenheter från andra länder visar att uppsökande kontakt och stödtelefoner fungerar bra, säger Lena Hallengren.

Projektet får 2 010 000 kronor. Organisationerna ska ta fram studiematerial, vägledning och utbilda äldre i att söka upp andra äldre. Organisationerna ska också starta en stödtelefon, dit ensamma kan ringa och få någon att prata med.

Projektet kommer inrikta sig på grupper som upplever ensamhet i större utsträckning än andra; personer som nyligen förlorat en partner, män, utlandsfödda eller personer med beroendeproblematik.

Resultatet av arbetet ska redovisas till Socialdepartementet senast 15 mars 2019.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Adriana Haxhimustafa
pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-266 31 05
e-post till Adriana Haxhimustafa

Lena Hallengren på sociala medier

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter