Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen tillför 4,4 miljoner kronor till folkbildningen för särskilda demokratisatsningar

Publicerad

Den ökade aktiviteten från olika anti-demokratiska, rasistiska och auktoritära organisationer visar tydligt att demokratin hela tiden måste försvaras. Ett demokratiskt samhälle säkras inte endast via lagstiftningen utan måste ständigt återvinnas genom folkbildning och en bred demokratisk delaktighet bland medborgarna.

Folkbildningen i form av studieförbund och folkhögskolor utgör en motkraft mot kunskapsförakt, främlingsfientlighet och exkludering. Studieförbund och folkhögskolor har en lång tradition av demokratiarbete, når ut i Sveriges alla kommuner och möter årligen mer än en miljon deltagare i sina verksamheter. De arbetar inkluderande och för att nå grupper som ofta står utanför det demokratiska samhället. Studieförbund och folkhögskolor erbjuder kunskap, bildning och mötesplatser. Ett exempel på folkbildningens initiativ på området är "Vi måste prata". Det är ett gemensamt demokratiinitiativ från tio studieförbund och majoriteten av alla folkhögskolor och omfattar bland annat en bok, föreläsningar och studiecirklar.

I en särskild satsning för att stärka demokratin tillför regeringen 4,4 miljoner kronor till folkbildningen. Regeringens satsning ger folkbildningen förutsättningar att exempelvis utveckla koncept och metoder för bildningsinsatser och dialogmöten för att stärka demokratin i Sverige. Pengarna fördelas till Folkbildningsrådet som därefter kan fördela medel till studieförbund och folkhögskolor som vill göra särskilda insatser för att försvara det demokratiska samhället.

- Det är på allvar nu, säger folkbildningsminister Anna Ekström. När demokratiska möten störs, deltagare hotas och lokala förtroendevalda hoppar av sina uppdrag efter hot mot dem och deras familjer. Då måste vi mobilisera den överväldigande majoritet av befolkningen som vill ha ett öppet och demokratiskt samhälle till försvar för demokratin. Folkbildningen gör redan stora demokratiinsatser men får nu extra medel för att utveckla metoder och aktiviteter till försvar för det demokratiska samhället.

Hédi Fried, som själv överlevt nazisternas koncentrationsläger, är en av initiativtagarna till "Vi måste prata".

- Att försvara och stärka demokratin är ett evigt uppdrag och jag kommer aldrig att sluta kämpa. Jag är glad över regeringens engagemang och den investering som nu görs i folkbildningens demokratiarbete. Tillsammans kan vi vinna mot extremism och främlingsfientlighet, säger Hédi Fried.

Tillskottet av medel till folkbildningens demokratiarbete är bara ett exempel på hur regeringen arbetar för att främja demokratin. Den 20 juni i år fattade regeringen beslut om en samlad demokratistrategi.

Presskontakt

Sam Assadi
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00