Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen tillsätter expertråd för klimatanpassning

Publicerad

Det behövs en samlad bild av samhällets sårbarhet för klimatförändringarna och hur arbetet med klimatanpassning i Sverige utvecklas. Regeringen tillsätter nu det nya nationella expertrådet för klimatanpassning och utser ordförande och ledamöter i rådet.

I den nationella strategin för klimatanpassning som lades fram till Riksdagen i våras aviserade regeringen inrättandet av ett nationellt expertråd för klimatanpassning. Rådet ska vara självständigt, med experter som väljs utifrån personlig kunskap och kompetens. Regeringen har nu tagit beslut om rådets ordförande och ledamöter. Till ordförande utses Gunnar Holmgren, som fram tills nyligen var landshövding i Västernorrlands län. Ledamöterna i rådet är:

  • Vattenvårdsdirektör Irene Bohman, Södra Östersjöns vattenmyndighe
  • Enhetschef Robert Johannesson, Boverket
  • Professor Carina Keskitalo, Umeå Universitet samt SLU
  • Professor Erik Kjellström, Rossby centre, SMHI
  • Docent Elisabet Lindgren, Stockholm Resilience Centre samt KI
  • Enhetschef Patrik Perbeck, MSB
  • Lektor Sofie Storbjörk, Linköpings universitet

Rådets uppdrag är att följa och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Rådet ansvarar också för att göra en uppdaterad klimat- och sårbarhetsanalys samt att ta fram underlag inför revidering av den nationella klimatanpassningsstrategin vart femte år.

− Vi har ett stort arbete framför oss i att anpassa Sverige till ett förändrat klimat. Rådet får en central roll i att se till att politiken, myndigheter och kommuner fattar välgrundade och väl avvägda beslut, säger miljöminister Karolina Skog.

För att säkerställa att olika aspekter vägs samman ska rådet arbeta för en bred förankring i samhället och ha kontakter med representanter från såväl forskarsamhället, näringsliv, branschorganisationer, nationella och regionala myndigheter samt SKL. SMHI har fått i uppdrag att stödja rådets arbete.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.