Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Sametinget ska yttra sig i ärenden om fastställande av samiska ortnamn

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en förordningsändring som ger Sametinget uppgifterna att yttra sig i ärenden om fastställande av samiska ortnamn, granska förslag till samiska namn på allmänna kartor och yttra sig i frågor om personnamn med samisk anknytning.
Ändringen träder i kraft den 1 oktober 2018.

– Det samiska samhället har centrala kunskaper om ortnamn som vi behöver få ta del av. Att synliggöra de samiska namnen är en del i den större processen att ge erkännande till det samiska folket och därför är denna nya uppgift för Sametinget så viktig, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Dagens beslut innebär att Sametinget ska ha uppgifterna att:

  • yttra sig i ärenden om fastställande av samiska ortnamn och granska förslag till samiska namn på allmänna kartor, och
  • yttra sig i frågor om personnamn med samisk anknytning.

Bakgrund

Sametinget samarbetar sedan 2006 med Institutet för språk och folkminnen (ISOF) och Lantmäteriet om de samiska ortnamnen. Sametinget lämnar yttranden och rekommendationer om de samiska ortnamnen till ISOF som Lantmäteriet sedan beslutar om. Sametinget och ISOF finns även representerade i Ortnamnsrådet.

Vad gäller personnamn är det Skatteverket som beslutar om förvärv eller ändring. Enligt en bestämmelse som trädde i kraft den 1 juli 2017 ska Skatteverket begära in yttranden från myndighet eller annan om det behövs för att pröva ett namns lämplighet med hänsyn till språkliga eller andra förhållanden.

 

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.