Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Stärkt ledning för Jordbruksverket

Publicerad

Regeringen har idag utsett en styrelse och en överdirektör för Jordbruksverket. Målet är bland annat att säkra en effektivare utbetalning av EU-stöden.

För första gången får myndigheten nu en styrelse med fullt ansvar. Det betyder att styrelsen som kollektiv ansvarar inför regeringen för sin verksamhet. Dessutom tillsätts en överdirektör som kommer att fungera som stöd till generaldirektören i det löpande arbetet. Jan Cedervärn utses till överdirektör för Jordbruksverket.

- Det ska vara ordning och reda, bönderna ska få sina pengar i tid. Med den nya ledningen får vi en nystart och kommer ha stort fokus på en effektivare utbetalning av EU-stöden och på stärkt konkurrenskraft, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Jan Cedervärn kommer närmast från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Bakgrunden till regeringens beslut att ändra Jordbruksverkets ledning är de ökade kostnaderna för genomförandet av EU-stöden som dels lett till förseningar i utbetalning av stöd och dels till att andra verksamheter fått stå tillbaka.

Jordbruksverket är idag en enrådighetsmyndighet med insynsråd vilket betyder att myndigheten leds av generaldirektören. Insynsrådet har ingen beslutsbefogenhet utan har istället en rådgivande roll. Den 16 april 2018 tillträdde Jordbruksverkets nya generaldirektör och med en styrelse och överdirektör stärks nu alltså Jordbruksverkets ledning ytterligare.

1 september tillträder överdirektör Jan Cedervärn och styrelsen.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.