Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

Publicerad

I dag har migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon och finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund gemensamt tagit emot en utredning med förslag på utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen.

2017 års fastighetsmäklarutredning har haft i uppdrag att lämna förslag som innebär att fastighetsmäklarföretagen blir en integrerad del av det fastighetsmäklarrättsliga systemet. I uppdraget har ingått att lämna förslag på ett ändamålsenligt system med registreringsplikt för mäklarföretagen och att ställa dessa företag under tillsyn.

– För många människor är bostadsköpet den ekonomiskt mest betydande transaktionen i livet och det är viktigt att allt går rätt till. Att vi har en sund och väl fungerande fastighetsmäklarbransch är avgörande för att konsumenter ska känna trygghet när de ingår bostadsaffärer, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

– För konsumenter kan bostadsmarknaden uppfattas komplicerad och det är svårt att känna sig trygg med att allt sker enligt regelboken. En orsak till detta har bland annat varit brister i anbudsförfarandet vid bostadsköp. Med en mäklarbransch i ordning ges nu förutsättningar till tryggare affärer på bostadsmarknaden, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Utredningen föreslår i huvudsak att:

  • En ny fastighetsmäklarlag införs som inte bara ska gälla för enskilda fastighetsmäklare utan också för fastighetsmäklarföretag. Företagen ska även omfattas av penningtvättsregelverket.
  • Mäklarföretagen ska registreras och ställas under Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn. Även företagets ägare och ledning ska omfattas av tillsyn.
  • Mäklarföretag ska arbeta för att företagets mäklare uppfyller sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen.
  • Mäklare som förmedlar hyresrätter med en hyra på 10 000 euro eller mer ska registrera sig som särskilda hyresförmedlare och omfattas av både fastighetsmäklarlagen och penningtvättsreglerna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00
Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.