Statssekreterare Jan Salestrand deltar på EU:s informella försvarsministermöte i Wien

Jan Salestrand, statssekreterare hos Peter Hultqvist, deltar den 29 till 30 augusti på EU:s informella försvarsministermöte i Wien.

Kontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Mer om mötet