Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Sverige lanserar nytt forskningssamarbete för klimat och säkerhet

Publicerad

Idag lanseras ett nytt forskningssamarbete för klimat och säkerhet i samband med Världsvattenveckan i Stockholm. Stockholm Climate Security Hub för samman fyra världsledande svenska forskningsinstitut på klimat- och säkerhetsområdet. Syftet är att främja kunskapsutveckling och policydialog på området, inte minst för att stödja FN och andra multilaterala aktörer med evidensbaserad analys.

Margot Wallström och Isabella Lövin.
Margot Wallström och Isabella Lövin. Foto:Regeringskansliet

Stockholm Climate Security Hub består av fyra organisationer med världsrenommé på området klimat och säkerhet: Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI), Stockholm International Water Institute (SIWI) och Stockholm Recilience Center (SRC). Satsningen finansieras av Utrikesdepartementet.

- För att möta klimatförändringarna och dess konsekvenser behövs politiska beslut som bygger på fakta. Säkerheten i vår omvärld kommer att påverkas, men det krävs ökad kunskap om exakt hur dessa klimatrelaterade säkerhetsrisker yttrar sig och vad vi bör göra för att kunna hantera detta. Här kan Sverige bidra, säger klimat- och biståndsminister Isabella Lövin.

Att uppmärksamma länken mellan klimat och säkerhet har varit en prioritering för regeringen. Klimatförändringarnas negativa konsekvenser – som exempelvis stigande havsnivåer, översvämningar och långvarig torka– kan bidra till social oro och instabilitet genom att påverka människors tillgång till vatten och mat, försörjningsmöjligheter och migration.

- Vi behöver ökad uppmärksamhet kring sambandet mellan klimat och konflikt. Detta är en prioriterad fråga för Sverige för att främja fred och säkerhet internationellt, inte minst i FN:s säkerhetsråd. Hubben kommer kunna stödja FN och andra multilaterala aktörer med den senaste kunskapen för att bidra till ett mer effektivt och evidensbaserat beslutsfattande, säger utrikesminister Margot Wallström.

Presskontakt

Anders Maxson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.