Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tandläkarexamen i både Polen och Sverige

Publicerad

Det är relativt vanligt att svenska medborgare utbildar sig till tandläkare i Polen. Nationella förändringar av utbildnings- och praktiksystemet i Polen har dock gjort att de som inte kan polska hamnat i kläm utan möjligheter att avsluta sin utbildning. Regeringen säkerställer nu att problemet löser sig för studenterna.

- Det är slöseri att inte ta vara på kompetensen hos personer med en lång och avancerad utbildning. Nu säkerställer vi att den som utbildat sig i Polen också kan slutföra sin utbildning och jobba i Sverige, säger socialminister Annika Strandhäll.

- Vi behöver duktiga och välutbildade tandläkare i Sverige, genom att ge detta uppdrag till Socialstyrelsen så kommer vi kunna få ett välbehövligt tillskott av personal in i tandvården, säger socialminister Annika Strandhäll.

Den polska regeringen har gjort om tandläkarutbildningen även för de som är mitt under pågående utbildning, och kräver att studenterna ska kunna utföra arbetet helt på polska för att få en godkänd examen. Detta försvårar för många nationaliteter som utbildar sig i Polen.

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att utarbeta en särskild ordning som gör det möjligt att få svensk tandläkarlegitimation för personer med polsk tandläkarexamen. Den som på grund av de polska språkreglerna inte kan erhålla full behörighet i Polen ska säkerställas möjligheten att göra praktiktjänstgöring här i Sverige och därefter få svensk tandläkarlegitimation.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 30 november 2018. Då ska problemet för dem med polsk tandläkarutbildning vara löst.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter