Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Uppdrag att utforma krispaket till torkdrabbade lantbrukare

Publicerad

Regeringen har idag den 9 augusti gett Jordbruksverket i uppdrag att, tillsammans med branschen och andra berörda myndigheter, föreslå inriktning och utformning av ett stöd på 760 miljoner kronor till lantbrukare som drabbats av sommarens torka. Stödet ingår i det krispaket på drygt 1,2 miljarder kronor som regeringen presenterade den 30 juli.

- Stödet på 760 miljoner ska riktas mot de lantbrukare som drabbats hårdast av torkan. Det kan exempelvis röra sig både om djurhållare och spannmålsodlare. Pengarna ska bidra till att lindra torkans långsiktiga konsekvenser för svenska bönder och svensk livsmedelsproduktion, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Stödet på 760 miljoner kronor ska framför allt bidra till att begränsa inkomstbortfall som lantbruksföretag oavsett produktionsinriktning drabbats av denna sommar.

Jordbruksverket ska i nära samråd med branschorganisationer och andra berörda myndigheter utforma stödet och titta på var pengarna kan göra mest nytta. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2018 och förslagen ska ligga till grund för utbetalning av stödet under 2019.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.