Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Utökad kredit till Arbetsförmedlingen

Publicerad

Regeringen har beslutat att ändra Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2018. Beslutet innebär höjda anslagskrediter för aktivitetsstöd och arbetsmarknadspolitiska program.

Anslagskrediterna för Arbetsförmedlingen, det vill säga de medel som myndigheten kan få ut i förtid från nästa års anslag höjs från fem procent till tio procent. Beslutet fattas för att möjliggöra en ökad flexibilitet i användningen av resurser för arbetsmarknadsutbildningar inom bristyrken och andra insatser.

– I detta arbetsmarknadsläge behövs utbildningar som motverkar den brist på arbetskraft som vi nu ser. Vi är angelägna om att Arbetsförmedlingen ser till att personer med rätt förutsättningar tar del av arbetsmarknadsutbildningar, samtidigt som myndigheten fortsätter att värna den positiva resultatutvecklingen. Det här ger en ökad möjlighet för Arbetsförmedlingen att erbjuda insatser som behövs nu under 2018, säger arbetsmarknad- och etableringsminister Ylva Johansson.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?