Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning för fler statliga jobb i Härnösand

Publicerad

Regeringen beslutade under torsdagen att tillsätta en utredning för att öka den statliga närvaron i Västernorrland. Utredningen ska se över möjligheten att samla och flytta uppgifter från myndigheter i Stockholms län till gemensamma kontorslösningar i Härnösand. Satsningen skulle innebära runt 50 nya statliga tjänster i kommunen. Regeringen utser Ingegerd Palmér till särskild utredare.

- Regeringen menar allvar med att hela landet ska leva. Därför gör vi nu en satsning på Västernorrland och Härnösand. Det här uppdraget är ett komplement till de beslut om omlokaliseringar, utökningar av verksamhet och lokalisering av nya myndigheter som regeringen tidigare beslutat om, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Regeringen bedömer att ytterligare insatser behövs i Norrlandslänen, där Västernorrlands län är det län där statliga jobb minskat mest 2008–2014. Härnösand har högre arbetslöshet än genomsnittet i landet, högre medelålder än rikssnittet och en låg befolkningsökning, varför insatsen ska riktas dit. Utredningen kommer att se över vilka uppgifter och verksamheter det kan beröra, men det rör sig om delar av myndigheters verksamhet och inte om flytt av hela myndigheter.

Ingegerd Palmér är sedan 2017 Styrelseordförande för Högskolan i Gävle och har tidigare varit rektor för Luleå tekniska universitet och Mälardalens högskola. Hon har även suttit i ett flertal myndighetsstyrelser, däribland CSN, Rådet för högre utbildning, Svenska institutet och Livsmedelsverket.

Utredningen är en av flera satsningar för att öka den statliga närvaron i Västernorrland. Regeringen har tidigare lokaliserat Myndigheten för digital förvaltning till Sundsvall och uppdragit åt Statens servicecenter att lokalisera viss del av sin verksamhet till Sollefteå. Tidigare i år öppnades även ett servicekontor i Kramfors.

Uppdraget ska rapporteras till regeringen den 30 april 2019.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00