Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning ska få fler att välja bilpool

Publicerad

Regeringen tillsätter en utredning som ska titta på åtgärder för att främja bilpooler. I första hand ska utredningen undersöka förutsättningarna för sänkt moms. Syftet är stimulera till en cirkulär ekonomi med mer resurseffektiva persontransporter.

- Om fler får tillgång till bil genom en bilpool så minskar behovet av att alla ska äga en egen bil som står still större delen av tiden. Det är ett bra exempel på hur vi kan använda resurser smartare och mer effektivt. På så vis kan både utsläpp och behovet av parkeringsplatser minska, säger konsumentminister Per Bolund.

Utredningen ska i första hand undersöka förutsättningarna för sänkt mervärdesskatt på bilpoolstjänster. I andra hand ska den undersöka andra sätt att främja bilpooltjänster. Utredningen innefattar även moped- och motorcykelpooler.

Trafiksektorn och inte minst personbilstrafiken har stor potential för resurseffektivisering. Dagens bilpark används ineffektivt då den genomsnittliga bilen endast nyttjas en bråkdel av tiden och har låg energieffektivitet.

Utredaren ska även undersöka i vilken utsträckning förslagen kan bidra till minskade vägtrafikvolymer, ökad effektivitet i transportsystemet och minskade utsläpp.

Utredningen ska redovisas den 18 december 2019.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00