Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att en särskild utredare ska utvärdera de operativa räddningsinsatserna i samband med de omfattande skogsbränderna i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län. Syftet med utvärderingen är att ta till vara erfarenheter och få ny kunskap inför liknande händelser i framtiden.

Utredaren ska bland annat utvärdera

  • samordning, samverkan och ledning av insatserna,
  • användning av samhällets samlade resurser och
  • kommunikation och information till allmänheten.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.

Till utredare utses Jan-Åke Björklund som tidigare har varit utredare i räddningstjänstutredningen.

– Läget har stabiliserats och risken för spridning eller nya bränder har minskat avsevärt. Arbetet kan fokusera på eftersläckning och nu är det tid att följa upp och utvärdera olika insatser så att vi kan bli ännu bättre att hantera liknande situationer i framtiden, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh