Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde till ministermöte i Bryssel

Publicerad

EU- och handelsminister Ann Linde deltar när rådet för allmänna frågor (GAC) och rådet för Storbritanniens utträde ur EU (GAC artikel 50) möts i Bryssel imorgon tisdag den 18 september 2018.

EU-ministrarna väntas förbereda det Europeiska rådet och diskutera läget i Brexitförhandlingarna. Rådet kommer även att fortsätta utfrågningen av Polen inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget med anledning av kommissionens farhågor om rättsstatens principer i Polen.

- Jag välkomnar att dialogen mellan kommissionen och den polska regeringen intensifierats sedan årsskiftet. Samtidigt delar jag kommissionens bedömning att Polen inte har genomfört tillräckliga lagändringar för att avskriva risken för ett systematiskt hot mot rättsstatens principer i Polen och att Polen därför bör utfrågas. Regeringens ståndpunkt är att det måste få konsekvenser när en medlemsstat brister i respekt för rättsstatens principer, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00