Jonas Haggren ny chef för ledningsstaben vid Försvarsmaktens högkvarter

Regeringen beslutade den 20 september att utse konteramiral Jonas Haggren till ny chef för ledningsstaben vid Försvarsmaktens högkvarter. Han tillträder tjänsten omgående och befordras då till viceamiral.

Jonas Haggren efterträder generallöjtnant Dennis Gyllensporre, som nyligen utsågs av FN:s generalsekreterare till chef för den militära insatsen i Mali, Minusma.

- Jonas Haggren är en kompetent och väl meriterad officer. Han har mycket goda förutsättningar att på ett förtjänstfullt sätt fullgöra denna viktiga uppgift, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Placering och befordran av Jonas Haggren har skett i dialog med Försvarsmakten. Haggren har en lång och gedigen bakgrund från Försvarsmakten, däribland meriterande internationella tjänster. Han har bland annat varit chef för 1. Ubåtsflottiljen, militärsakkunnig vid Försvarsdepartementet, avdelningschef i Högkvarteret samt styrkechef för den internationella insatsen EUNAVFOR (Somalia).

Vidare har Jonas Haggren studerat vid Royal College of Defence Studies i England och Geneva Center for Security Policy i Schweiz. Haggren tjänstgör för närvarande som tjänsteförrättande chef för Ledningsstaben och var fram till nyligen chef för inriktningsavdelningen vid Försvarsmaktens högkvarter.

Kontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00