Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Nordiska ministerrådet diskuterar effekterna av sommarens torka

Onsdagen den 19 september ska landsbygdsminister Sven-Erik Bucht möta sina nordiska kollegor i Stockholm för att diskutera effekterna för jordbruk och skogsbruk av sommarens extrema väder.

Syftet med mötet är att utbyta erfarenheter, och redogöra för hur situationen ser ut i respektive land samt vilka insatser som satts in för att stötta drabbade.

Mötet sker inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00