Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nordiska ministerrådet diskuterar effekterna av sommarens torka

Publicerad

Onsdagen den 19 september ska landsbygdsminister Sven-Erik Bucht möta sina nordiska kollegor i Stockholm för att diskutera effekterna för jordbruk och skogsbruk av sommarens extrema väder.

Syftet med mötet är att utbyta erfarenheter, och redogöra för hur situationen ser ut i respektive land samt vilka insatser som satts in för att stötta drabbade.

Mötet sker inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00