Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nordiskt skogs- och lantbruk ska rustas för kommande extremväder

Publicerad

De nordiska lantbruksministrarna beslutade vid sitt möte i Stockholm den 19 september att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram strategier och åtgärder för ett mer robust skogs- och lantbruk.

Förslag till samverkansområden mellan de nordiska länderna för att göra skogs- och lantbruket bättre rustat att möta klimatförändringarna ska tas fram och en första rapportering ska presenteras för det nordiska ministerrådet innan årets slut.

Det finns mycket att lära från varandra hur man i länderna hanterat sommarens kris med torka och skogsbränder och det är viktigt den gemensamma kunskapen tas till vara och utvecklas.  

- Det var ett bra möte med intressanta diskussioner. Vi är alla överens om de utmaningar vi står inför och de påfrestningar som årets torka och framtida extremväder innebär. Därför är det angeläget att vi arbetar tillsammans i de här frågorna, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Landsbygdsministern hade bjudit in sina kollegor för en gemensam diskussion kring hur de nordiska länderna gemensamt kan förbereda sig för extremväder.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Genväg