Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen förstärker Tillitsdelegationen

Publicerad

Civilminister Ardalan Shekarabi har utsett Christina Forsberg, generaldirektör för CSN, och Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket, till nya ledamöter i Tillitsdelegationen.

Uppdraget är att tillsammans med Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman ta nästa steg i arbetet med tillitsreformen genom att utveckla den tillitsbaserade styrningen i statsförvaltningen. Arbetet ska redovisas i delegationens slutrapport som överlämnas till regeringen i oktober 2019.

- Christina Forsberg belönades 2015 med utmärkelsen Årets chef av tidningen Chef. I rollen som generaldirektör för CSN uppmuntrar hon frimodighet, tillit, ständig förbättring och en ökad helhetssyn. Rikard Jermsten har många års erfarenhet av myndighetsstyrningsfrågor, från flera olika perspektiv. Han är väl förtrogen med både de konstitutionella och rättsliga aspekterna av myndighetsstyrning och av hur ledarskap och styrning i praktiken fungerar i olika myndigheter. Båda kommer att bli en stor tillgång för Tillitsdelegationens fortsatta arbete, säger civilminister Ardalan Shekarabi.   

Kort fakta om de nya ledamöterna

Rikard Jermsten är sedan 1 september 2017 generaldirektör för Konkurrensverket. Tidigare kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm och dessförinnan expeditions- och rättschef i Finansdepartementet.

Christina Forsberg är sedan juni 2016 generaldirektör för CSN, med ansvar för det svenska studiestödet. Hon har tidigare varit länspolismästare och chef för Polismyndigheten i Gävleborgs län. Christina Forsberg har även haft olika chefsbefattningar vid Kronofogdemyndigheten.

Kontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Genvägar