Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen tar emot utredning om stärkt skydd vid skönhetsingrepp

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen genomfört en utredning gällande regleringen av estetiska ingrepp som kräver medicinsk kompetens, och som kan innebära betydande hälsorisker. Nu har rapporten överlämnats till Socialdepartementet.

– Det är orimligt att det i dag är så otydligt för den enskilde vad som gäller vid större skönhetsingrepp. Detta kan leda till oro och otrygghet. Socialstyrelsens utredning innehåller intressanta förslag som vi nu ska titta närmare på, säger socialminister Annika Strandhäll.

Socialstyrelsens förslag innebär i korthet att kirurgiska ingrepp samt injektioner som går igenom alla hudlager (det vill säga ej exempelvis tatueringar) ska omfattas av den juridiska definitionen av hälso- och sjukvård. Därmed skulle patientsäkerhetslagen bli tillämplig, vilket bland annat skulle medföra att endast hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens får utföra ingrepp. Det skulle också innebära att vårdgivaren måste ha en tecknad patientförsäkring samt föra journal.

Bakgrunden till det uppdrag som regeringen gav Socialstyrelsen i oktober 2017 är att individens skydd vid skönhetsingrepp är otydligt. Det system som finns i dag ger den enskilde ett visst skydd vid estetiska ingrepp, men har brister. Regeringen anser att regleringen på området behöver stärkas för att skyddet för den som genomgår den typen av ingrepp ska vara tillräckligt.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00