Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Samverkan mot fusk och kriminalitet i byggbranschen

Publicerad

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och statssekreterare Irene Wennemo träffar idag myndigheter och parter från byggbranschen. Syftet med mötet är att tillsammans diskutera hur man kan stoppa fusk, regelöverträdelser och brottslighet i byggbranschen.

Det byggs mycket i Sverige. Samtidigt är byggbranschen en av de branscher som har problem med osund konkurrens. Fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet leder till negativa konsekvenser för arbetstagare, företag, samhället och statsfinanserna.

Syftet med dagens möte är att skapa en gemensam problembild och en fördjupad förståelse för denna problematik och diskutera hur samverkan mellan relevanta aktörer kan se ut.

Med på samtalen finns representanter från Sveriges Byggindustrier, Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten.

– Det är nödvändigt att komma till rätta med de problem som finns. Arbetsmarknadens parter har en mycket viktig roll i detta arbete. Samverkan mellan olika myndigheter har också visat sig vara en framgångsfaktor, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Bakgrund

Regeringen har gett åtta myndigheter (Arbetsförmedlingen, Arbets­miljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhets­myndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket) i uppdrag att under 2018 – 2020 utveckla ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Arbetsmiljöverket ska samordna metodutvecklingen och även samråda med arbetsmarknadens parter i syfte att utveckla former för att ta tillvara deras kunskap och erfarenheter.

Regeringen har också beslutat om en förordning som innebär att arbetsmarknadens parter får möjlighet att söka statsbidrag hos Arbetsmiljöverket för att stärka arbetet mot fusk och brottslighet i arbetslivet. Bidragen ska gå till insatser som är inriktade på att främja kunskapsutbyte och samverkan mellan arbetsmarknadens parter och sådana myndigheter som gemensamt med andra myndigheter gör kontroller för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.

Under 2018 kan tre miljoner delas ut i bidrag. Sista ansökningsdag för detta år är den 14 september.

För intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Natalie Sial.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?