Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skärpta åtgärder mot skatteundandragande, skatteflykt och ekonomisk brottslighet

Publicerad

Regeringen har beslutat om tre ytterligare åtgärder för att försvåra aggressiv skatteplanering, skatteflykt och ekonomisk brottslighet. Förslagen innebär skärpta regler mot lågbeskattade utländska bolag som kontrolleras från Sverige, nya möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott och utökat internationellt automatiskt informationsutbyte.

- När samhället behöver bli starkare ska alla vara med och betala skatt. Där tar vanligt folk redan sitt ansvar. Steg för steg gör vi det svårare för de som lägger mycket tid och kraft på att undvika skatt. Vi skärper nu reglerna ytterligare och det är för att skattesystemet ska vara legitimt, säger finansminister Magdalena Andersson.

Sedan regeringen tillträdde har flera viktiga lagförändringar och initiativ genomförts för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt - många inom ramen för det 12-punktsprogram som finansminister Magdalena Andersson presenterade i april 2016.

Regeringens 12-punktsprogram för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt

Vid torsdagens regeringssammanträde fattades tre nya beslut på området.

Proposition om skärpta regler mot lågbeskattade utländska bolag

De skärpta så kallade CFC-reglerna innebär att fler länder tas bort från den vita listan för utländska bolag som kontrolleras från Sverige, bland annat Malta. Det innebär att inkomster hos svenskägda bolag i dessa länder kan beskattas löpande hos ägaren i Sverige om de är lågbeskattade. Syftet med de nya reglerna är att försvåra aggressiv skatteplanering med bolag i andra länder. Propositionen innehåller även andra ändringar i CFC-reglerna som ska säkerställa att de svenska reglerna lever upp till EU:s direktiv mot skatteundandragande. Förslaget föreslås träda ikraft 1 januari 2019.

Lagrådsremiss om utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott

Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet föreslås utökas med ett stort antal brott. Till exempel olovlig identitetsanvändning och urkunds­förfals­kning om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet samt penningtvätt. Syftet med förslaget är att ge Skatteverket utökade befogenheter att arbeta mot brott som ofta är starten på en lång kedja av ekonomisk brottslighet såsom bedrägerier, skattebrott och bokföringsbrott. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Utökning av det automatiska informationsutbytet om finansiella konton

Sedan 2014 ingår Sverige i ett multilateralt avtal som innebär att finansiella institut ska identifiera utländska kontohavare och lämna information om deras tillgångar och kapitalinkomster till Skatteverket. Informationen ska sedan överföras till det land där kontohavaren har hemvist. Avtalet syftar till att göra det svårare att gömma pengar utomlands och därigenom undvika skatt. Förordningsändringen innebär att Sverige nu utbyter information om finansiella konton med fler länder som har undertecknat det multilaterala avtalet.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.