Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltar vid FN:s generalförsamling

Publicerad

Den 26–27 september deltar utrikesminister Margot Wallström i öppnandet av FN:s generalförsamling i New York.

De svenska prioriteringarna är en hållbar utveckling, arbetet mot klimatförändringarna, att stärka FN:s konfliktförebyggande och fredsbevarande arbete, att stödja generalsekreterarens initiativ för att reformera och effektivisera FN samt hantering av de mest akuta kriserna i världen så som Syrien och Myanmar.

Utrikesminister Wallström kommer under sitt besök att delta i generalsekreterarens klimattoppmöte och högnivåmöten om situationerna i Somalia och Mali och Sahel-regionen, liksom i möten som uppmärksammar palestinska flyktingar samt FN:s humanitära nödfond. Utrikesministern kommer också att träffa ett antal ledare för att diskutera aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Då Sverige är medlem i säkerhetsrådet kommer utrikesministern under veckan även att ha ett antal möten om aktuella frågor som står på säkerhetsrådets dagordning, inklusive Nordkorea och icke-spridning av massförstörelsevapen. Utrikesminister Margot Wallström kommer att finnas på plats den 26–27 september.

För mer information och detaljerat program kontakta Pezhman Fivrin.

Kontakt