Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke leder möte i Nordiska ministerrådet för kultur i Oslo

Publicerad

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommer att leda mötet med Nordiska ministerrådet för kultur den 31 oktober. Mötet hålls i Oslo i samband med Nordiska rådets årliga session, då bland annat Nordiska rådets priser delas ut.
Sverige är ordförandeland i Nordiska ministerrådet under 2018.

Vid mötet kommer de nordiska kulturministrarna bland annat att diskutera kulturens betydelse för upprätthållande och revitalisering av små språk, däribland de nationella minoritetsspråken. Bland de exempel som kommer att lyftas fram finns samiska och grönländska kulturaktörer och detta är bland annat en uppföljning av en workshop om språkrevitalisering som arrangerades inom ramen för det svenska ordförandeskapet i september 2018.

Ministrarna kommer även att diskutera processen för att utse en eller flera gemensamma nordiska kultursatsningar senast 2021. Liknande satsningar gjordes med Nordic Cool 2013 i Washington och Nordic Matters 2017 i London. Dessutom kommer en rapport med slutsatser från det nordiska kulturpolitiska toppmötet i Malmö den 8–9 maj 2018 att diskuteras.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Information om Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K)

Kulturministrarna i de nordiska länderna samt på Färöarna, Grönland och Åland har det överordnade ansvaret för det nordiska kultursamarbetet inom Nordiska ministerrådet. I år är Sverige ordförandeland.