Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde och kommittén besöker Dubai för främjande av Sveriges deltagande vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Publicerad

EU- och handelsminister Ann Linde besöker Dubai tillsammans med kommittén för Sveriges deltagande vid världsutställningen Expo 2020 den 12-15 oktober 2018. De kommer att besöka Expo-området i Dubai och träffa höga företrädare för Expo 2020-organisationen samt företrädare för svenskt näringsliv i Dubai. Ann Linde kommer även att träffa regeringsrepresentanter.

Regeringen har tidigare meddelat sin avsikt att Sverige ska medverka vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Som ett resultat av ett stort intresse från svenskt näringsliv kunde regeringen i somras bekräfta Sveriges deltagande på Expo 2020. 

Bakgrund Expo 2020:

Världsutställningen hålls mellan den 20 oktober 2020 och 10 april 2021 och har temat Connecting Minds, Creating the Future. Expo 2020 i Dubai kommer att bli den första världsutställningen någonsin i regionen. Mellan 150–180 länder väntas delta och utställningen uppskattas få omkring 25 miljoner besökare, varav tre fjärdedelar är inresande.

Syftet med ett svenskt deltagande i Expo 2020 är att stärka en allsidig och positiv bild av Sverige i utlandet, att främja Sverige som kunskapsnation, näringslivets konkurrenskraft och kreativitet samt att stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar, inklusive forsknings-, innovations- och kulturutbyte. Världsutställningen är en gemensam satsning mellan staten och näringslivet och kommer att kosta ca 165 miljoner kronor.

Det svenska deltagandet och den paviljong som kommer att uppföras ska genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv från start till mål. Kommittén ska ta fasta på regeringens politik för hållbart företagande och mänskliga rättigheter samt regeringens arbete med Agenda 2030.

Tillsammans med Sveriges arkitekter genomförs under hösten en arkitekttävling om design av den svenska paviljongen och dess utställning.

Kommittén för Sveriges deltagande vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai består av följande personer:

Ordförande Anders Flanking, länsråd i Kronobergs län

Vice ordförande Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier

Ledamot Aurore Belfrage, Techentreprenör

Ledamot Gabriella Augustsson, Kansliråd vid Utrikesdepartementet

Ledamot Jennie Nilsson, riksdagsledamot

Ledamot Leif Johansson, ordförande AstraZeneca

Ledamot Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall

Ledamot Magnus Schöldtz, senior rådgivare Wallenbergstiftelserna

Anders Lönnberg är generalkommissarie och operativt ansvarig för deltagandet.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon 072-708 16 27
e-post till Darina Agha

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.