Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bidrag hjälper kommuner forsla bort bilar

Publicerad

I dag, torsdag den 18 oktober, har regeringen beslutat om en förordning som innebär att kommuner kan få bidrag för kostnader som kommunen haft för flyttning, uppställning och skrotning av fordon som står felparkerade, däribland s.k. målvaktsfordon. Anslaget finns avsatt i budgetpropositionen för 2018.

Det riktade statsbidraget på 25 miljoner kronor per år kan sökas av kommuner för att täcka kostnader för flyttning, uppställning och skrotning av fordon som har skulder till kommunen och står felparkerade.

Stödet kommer att administreras av Kammarkollegiet.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 65 62
e-post till Karin Boman Röding

Fakta:

Begreppet fordonsmålvakt används om personer som är registrerade som ägare till ett fordon i stället för fordonets verklige ägare. Detta är ett sätt för den verklige ägaren att komma undan det ekonomiska ansvar som följer av ett fordonsinnehav, det vill säga slippa betala exempelvis skatter, trafikförsäkring och felparkeringsavgifter.