Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

COP24 och hållbara städer under nordiskt miljö- och klimatministermöte i Oslo

Publicerad

Den 31 oktober deltar minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin och miljöminister Karolina Skog i det nordiska miljö- och klimatministermötet i Oslo. På agendan står bland annat hållbara städer, klimatanpassning och nordiska insatser inför och under COP24.

Mötet i Oslo är det sista miljö- och klimatministermötet inom Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet under 2018. I samband med mötet kommer miljöminister Karolina Skog att presentera det nya nordiska samarbetsprogrammet för åren 2019–2024 för Nordiska rådet. En av delarna i programmet, som kommer att diskuteras på ministermötet, är ett närmare samarbete om hållbar stadsutveckling.

– Utvecklingen i våra städer är central utifrån många miljö- och hållbarhetsaspekter, inte minst klimatet. Därför är det väldigt positivt att vi stärker det nordiska samarbetet kring hållbara städer i det nya samarbetsprogrammet, säger miljöminister Karolina Skog.

Ministrarna kommer även att diskutera hur ett nordiskt samarbete kan verka som positiv kraft under FN:s klimatmöte COP24 i Polen i december.

– De nordiska länderna har en lång tradition av att agera brobyggare mellan utvecklade länder och utvecklingsländer. Det är en styrka som vi måste ta vara på i förhandlingarna vid det kommande klimatmötet, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.