Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Digitaliseringsministern diskuterar AI i Tallinn

Publicerad

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson deltar i dag på Tallinn Digital Summit 2018 i Estland.

Den årliga konferensen i Tallinn fokuserar denna gång på AI och dataöverföring i relation till nationsgränser: Hur kan samhällen och ekonomier förbereda sig på och dra nytta av AI?

På konferensen deltar representanter från, Danmark, Estland, EU, Frankrike, Tyskland, Irland, Israel, Japan, Lettland, Litauen, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sverige, Uruguay och Storbritannien.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00