Inbjudan till presseminarium - Finansminister Magdalena Andersson berättar om arbetet med en övergångsbudget

Onsdag den 31 oktober håller finansminister Magdalena Andersson ett presseminarium för att redogöra för hur övergångsregeringen kommer att arbeta med budgetpropositionen för 2019 om så blir nödvändigt.

Tid:
Plats: Bella, kvarteret Björnen. Entré via Rödbodgatan 6.

Observera nya lokaler.

Regeringens lokal för presskonferenser (Bella) har flyttat till kvarteret Björnen. Entré från vakten vid Rödbodgatan 6.

Ta med presslegitimation.

Välkomna!

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66
e-post till Gösta Brunnander, via registrator
Fredrika Lindsjö Hermelin
Kommunikationschef, Finansdepartementet
Telefon 08-405 16 19
e-post till Fredrika Lindsjö Hermelin, via registrator