Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Garantipensionen ska utredas efter EU-dom

Publicerad

Regeringen har tillsatt en utredning som ska analysera och lämna förslag till hur garantipensionen ska fungera och regleras i framtiden. Detta efter en dom från EU-domstolen i december 2017 som får till följd att det inte finns någon skyldighet att betala ut garantipension till pensionärer som bor i ett annat medlemsland och att beräkningen av hur garantipensionen påverkas av pensioner från utlandet måste göras om. Regeringen har utsett lagman Göran Lundahl till särskild utredare.

– Pensionärer förtjänar trygghet. Syftet med den här utredningen är att skapa tydliga och långsiktigt hållbara regler för garantipensionen. Våra svenska trygghetssystem måste fungera även när det rättsliga läget i vår omvärld ändras, säger socialminister Annika Strandhäll.

Garantipensionen är en del av pensionssystemets grundskydd och fungerar som en utfyllnad för personer med låg eller ingen inkomstgrundad pension. Till följd av en dom från EU-domstolen från december 2017 har förutsättningarna för utbetalning och beräkning av garantipension förändrats. De som berörs är garantipensionärer som i dag bor utomlands, samt garantipensionärer som tidigare arbetat utanför Sverige och även får utländsk pension.

I domen konstateras att garantipensionen är att anse som en så kallad minimiförmån, vilket får omfattande konsekvenser både för beräkningen och hanteringen av garantipensionen. Garantipension har tidigare ansetts omfattas av EU:s bestämmelser om samordning av trygghetssystemen, vilket gjort att den har betalats ut till pensionärer som bor utanför Sverige inom EES och Schweiz. En följd av domen är att det inte finns någon skyldighet att betala ut en förmån som garantipension vid bosättning i ett annat medlemsland. Samtidigt slås i domen fast att den beräkning som Pensionsmyndigheten använt för att räkna ut hur utländska pensioner påverkar garantipensionens storlek samt även hur man kvalificerar sig för garantipensionen behöver göras om.

Regeringen vill att utredaren ska analysera hur garantipensionen bör konstrueras till följd av EU-domstolens beslut och föreslå förordnings- och lagstiftningsförändringar. Förslagens konsekvenser för nuvarande och blivande pensionärer ska också undersökas, samt vilka konsekvenser de föreslagna åtgärderna har för personer som rör sig mellan Sverige och de övriga EES-länderna eller Schweiz och i synnerhet de nordiska länderna.

Göran Lundahl, lagman vid Lunds tingsrätt, är utsedd till särskild utredare Han har tidigare utrett reglerna för Allmänna arvsfonden, tobakslagen samt marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker.

I avvaktan på förslag från utredningen har regeringen tidigare lämnat en proposition med förslag om en tillfällig lagstiftning som ska gälla till dess att eventuella nya regler finns på plats.  

Bakom utredningen står regeringen och Pensionsgruppen, som består av alla partier som står bakom pensionssystemet. Utredningen ska redovisas senast den 29 november 2019.

 

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter