Heléne Fritzon deltar på Rådet för rättsliga och inrikes frågor

Den 11 – 12 oktober deltar migrationsminister och biträdande justitieminister Helén Fritzon på Rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Luxemburg.

Heléne Fritzon och hennes europeiska kollegor kommer bland annat att besluta om inriktningen för ett förslag som går ut på att seriösa företagare enklare ska få möjlighet att skriva av skulder och att företag ska kunna ansöka om konkurs och rekonstruktion på ett mer effektivt sätt.

Under mötet kommer deltagarna bland annat också att diskutera upprättandet av en asyl- och migrationsfond. Fonden ska effektivisera hantering av migrationsströmmar inom EU och stödja den gemensamma asyl- och migrationspolitiken. Deltagarna kommer också att föra en diskussion om det nyligen presenterade förslaget om en omarbetning av återvändandedirektivet. Utöver detta kommer det österrikiska ordförandeskapet att ge en lägesrapport om förhandlingarna gällande reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon 08-405 42 02
Mobil 072-543 84 89
e-post till Joanna Abrahamsson