Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i FN-möten om kvinnor, fred och säkerhet

Publicerad

Utrikesminister Margot Wallström besöker 23–26 oktober New York för att delta i FN:s säkerhetsråds årliga debatt om resolution 1325 om kvinnor fred och säkerhet.

Under besöket kommer utrikesministern bland annat delta i möten arrangerade tillsammans med UN Women och civilsamhällesorganisationer som arbetar med kvinnor, fred och säkerhet samt i möten om situationen i Jemen och om sexuellt våld i konflikt. Därutöver kommer utrikesministern att genomföra besök med fokus på exportfrämjande.

Resolution 1325 antogs år 2000 av FN:s säkerhetsråd. Det var första gången som medlemsstaterna agerade för att införa ett övergripande jämställdhetsperspektiv i FN:s fredsarbete. Temat för årets debatt är kvinnors deltagande. Sverige har en icke-permanent plats i säkerhetsrådet under 2017 och 2018, och har som medlem tagit ett stort ansvar för att driva på för ett tydligare jämställdhetsperspektiv i rådets arbete.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.