Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Morgan Johansson till Luxemburg

Publicerad

Den 11 – 12 oktober besöker justitie- och inrikesminister Morgan Johansson Luxemburg för att delta på rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF) tillsammans med sina kollegor inom EU.

Vid rådsmötet kommer ministrarna att diskutera förslaget till ny förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning. Syftet med förslaget är att uppnå en effektiv gräns- och migrationsförvaltning och värna den inre säkerheten i unionen samtidigt som den inre rörligheten säkerställs. Ytterligare ett ärende på RIF-rådet gäller inriktningen för ett förslag som handlar om att effektivisera processen för att hämta in elektronisk bevisning mellan olika EU-länder och IT-leverantörer. Under mötet kommer deltagarna bland annat också att lyfta fram fonden för integrerad gränsförvaltning och fonden för inre säkerhet. Fonderna är en del av EU:s fleråriga budgetram för perioden 2021–2027.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh