Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Nordiska rådets session äger rum i Oslo

Publicerad

Utrikesminister Margot Wallström, vice statsminister och ministern för internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin, kulturminister Alice Bah Kuhnke, miljöminister Karolina Skog, barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren samt gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström deltar i Nordiska rådets session, som i år äger rum den 30 oktober – 1 november i Oslo.

Under sessionen leder utrikesminister Wallström nordiskt samarbetsministermöte (MR-SAM) i egenskap av ordförande i Nordiska ministerrådet, MR-SAM:s möte med Nordiska rådets presidium samt nordiskt utrikesministermöte (N5).

Under MR-SAM beslutas b.la. om en ny handlingsplan för integration, samt diskussioner kring hur reformarbetet i Nordiska ministerrådet ska tas vidare.

De nordiska utrikesministrarna träffas i det informella s.k. N5-formatet där de diskuterar utrikes- och säkerhetspolitiska aktuella frågor. På mötet kommer bl.a. utvecklingen i Östersjöregionen, transatlantiska relationer, nordiskt FN-samarbete samt Brexit att komma upp på dagordningen.

Utrikesminister Wallström håller även i årets internationella redogörelse, där ministern informerar om utrikes- och säkerhetspolitiska aktuella händelser under det gångna året, å alla nordiska länders vägnar.

Inom ramen för Nordiska rådets session kommer de nordiska kulturministrarna att mötas för andra gången under det svenska ordförandeskapet. Ministrarna kommer att besluta om vidare process för en eller flera nya kultursatsningar i utlandet i likhet med Nordic Matters, en nordisk kulturfestival som hölls under hela 2017 på Southbank Centre i London. Ministrarna kommer även ta del av slutsatserna från det nordiska kulturpolitiska toppmötet i Malmö i maj 2018 samt diskutera kulturens roll för stärkande och revitalisering av nationella minoritetsspråk och andra små språk i Norden – detta med anledning av det svenska ordförandeskapets språkrevitaliseringsworkshop ”Håll språken levande!” i september 2018.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström kommer under Nordiska rådets höstsession, å MR-U:s vägnar, lägga fram redogörelsen om uppföljning av deklarationen om nordisk språkpolitik. Språkdeklarationen beskriver de långsiktiga språkpolitiska målen i Norden och i årets redogörelse presenteras hur verksamheten på området sett ut sedan den förra redogörelsen lades fram 2015. Det nordiska språksamarbetet har varit i fokus under det svenska ordförandeskapet i MR-U och under året har en ny organisatorisk modell för det fortsatta språksamarbetet arbetats fram.

Miljöminister Karolina Skog och ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin leder miljö- och klimatministermötet i Oslo. På agendan står bland annat hållbara städer, klimatanpassning och nordiska insatser inför och under COP24. Karolina Skog presenterar det nya samarbetsprogrammet för åren 2019-24 i Nordiska rådets plenum.

Markku Rummukainen, som är Sveriges fokalpunkt för FN:s klimatpanel IPCC, presenterar IPCC:s rapport om 1,5 graders global uppvärmning under ministrarnas möte med Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden.

Det svenska ordförandeskapet har under ordförandeskapsåret framgångsrikt drivit arbetet mot sexuella trakasserier, och #MeToo har varit på den politiska dagordningen i flertalet ministerråd. Jämställdhetsminister Lena Hallengren avser under Nordiska rådets session att redogöra för arbetet med #MeToo inom samtliga verksamhetsområden.

Arbetet med det svenska prioriterade projektet ”Lösningar för vård och omsorg på distans” har intensifierats och en konferens kring projektet kommer att genomföras i slutet av november.

Rapporten om hur det nordiska samarbetet på det sociala området ska stärkas har mottagits av det svenska ordförandeskapet och nu ska dessa förslag föras vidare.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Tora Heckscher
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.