Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Östersjökvoterna 2019 ska fastställas i Luxemburg

Publicerad

På måndag, den 15 oktober, samlas EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Luxemburg för att bland annat fastställa 2019 års fiskekvoter i Östersjön. En reform av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 ska även diskuteras. Sverige representeras av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

En av huvudpunkterna för ministermötet är förslaget om maximal tillåten fångst (TAC) i Östersjön 2019 och där kvoterna för arterna torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta fastställs.

Sveriges hållning är att kvoterna ska fastställas i linje med den gemensamma fiskepolitikens mål och principer.

Under mötet ska även Kommissionens lagstiftningsförslag om reform av den gemensamma jordbrukspolitiken, GJP, efter 2020 att diskuteras. Kommissionen föreslår bland annat att medlemsländerna ska få ett större ansvar för politikens genomförande i det egna landet och att politiken ska bli mer resultatorienterad

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige under mötet.

Presskontakt

Sami Mashial
T.f. pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg och hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.