Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist besöker övningen Trident Juncture i Norge

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist besöker den 28 oktober tillsammans med Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen den pågående Natoövningen Trident Juncture 18. Sverige deltar som partnerland till Nato med drygt 2 300 soldater, två korvetter och åtta JAS 39 Gripen. Peter Hultqvist och Frank Bakke-Jensen kommer besöka den markbaserade delen av övningen vid norska Röros och tala med soldater som ingår i den svensk-finska brigaden.

Trident Juncture genomförs den 25 oktober till den 7 november och är Natos största övning på flera årtionden. Totalt kommer över 50 000 deltagare från ett trettiotal länder att närvara. Det svenska bidraget uppgår till över 2 300 soldater från samtliga stridskrafter. Dessutom deltar Sverige med två korvetter och åtta JAS 39 Gripen.

- Ett svenskt deltagande i övningen sänder den signalen att vi är beredda att tillsammans med andra försvara vår suveränitet, vår integritet och de principer som gäller enligt FN-stadgan. Vi förbättrar vår egen militära förmåga samtidigt som vi bygger säkerhet tillsammans med andra, säger Peter Hultqvist.

Svensk försvars- och säkerhetspolitik bygger på att den nationella försvarsförmågan ska stärkas och att försvarssamarbetet med länder och organisationer i närområdet ska fördjupas, inom ramen för den militära alliansfriheten. Övningen syftar till att stärka Sveriges nationella försvarsförmåga och öka Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett väpnat angrepp på Sverige och mot vårt närområde. Övningen genomförs i huvudsak i Norge, men även svenskt och finskt luftrum kommer att nyttjas.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00