Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen beslutar om länstal för 2019

Publicerad

Regeringen har beslutat att 9 000 nyanlända under 2019 ska omfattas av anvisningar i enlighet med bosättningslagen, som trädde i kraft 2016. Det totala antalet personer som ska tas emot i kommunerna minskar nästa år, vilket innebär att antalet som omfattas av anvisningar för bosättning blir färre jämfört med 2018.

Regeringen ska inför varje kalenderår besluta om antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner under året och fördelningen på länsnivå. Migrationsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på hur många nyanlända som ska omfattas av en anvisning till en kommun 2019 och fördelning på länsnivå. Beslut om fördelningen på kommunnivå (kommuntal) fattas av respektive länsstyrelse. Regeringen har fattat beslut i enlighet med Migrationsverkets förslag.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.