Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen höjer anslagskrediten för arbetslöshetsersättningen

Regeringen har beslutat att höja anslagskrediten för Arbetsförmedlingen i syfte att kunna hantera ökade kostnader för arbetslöshetsersättningen.

Regeringen har beslutat att höja anslagskrediten till 10 procent och att Arbetsförmedlingen får disponera 2,2 mdkr i form av medgivet överskridande under 2018 för medel som avser utgifter för arbetslöshetsersättningen.

Orsaken till beslutet är att utgifterna för arbetslöshetsersättningen är högre än vad som beräknades vid budgetpropositionen 2018. Skillnaden förklaras av att en högre andel av de arbetslösa är berättigade till arbetslöshetsersättning och att arbetslösheten inte har minskat så mycket som regeringen bedömde förra hösten.  En högre andel av ersättningstagarna får också inkomstrelaterad ersättning.

Inför beslutet har regeringen informerat företrädare för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00