Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Så vill Sverige att EU förhandlar under FN:s klimatmöte

Publicerad

Den 9 oktober ska EU:s klimatministrar enas om EU:s förhandlingsmandat vid nästa internationella klimatförhandling. Sverige anser att EU ska verka för ett ambitiöst, robust och dynamiskt regelverk för genomförandet av Parisavtalet.

På FN:s nästa klimatmöte COP24 i december i Katowice, Polen ska medlemsstaterna besluta om ett gemensamt regelverk för att nå målen i Parisavtalet. Under klimatmötet kommer den så kallade Talanoadialogen att bli det första tillfället sedan klimatmötet i Paris 2015 där länderna utvärderar hur det globala klimatarbetet svarar mot 1,5-gradersmålet samt hur ambitionen kan höjas. Under miljörådsmötet den 9 oktober ska EU:s klimatministrar anta rådsslutsatser om EU:s förhandlingsmandat för klimatmötet.

– Forskningen talar sitt tydliga språk. Världen måste ställa om i en aldrig tidigare skådad takt om vi ska undvika de allvarligaste klimateffekterna. Sverige anser att EU, som ledare i det globala klimatarbetet, måste svara upp mot denna utmaning, säger klimatminister Isabella Lövin.

Sverige anser att förslaget till rådsslutsatser ger en bra grund för att EU ska kunna vara pådrivande under klimatmötet. Sverige vill också se ett tydligt ställningstagande om att EU ska se över sitt nationella utsläppsminskningsåtagande (NDC) före år 2020, i ljuset av resultatet från Talanoadialogen och FN:s klimatpanels specialrapport vilket Regeringen kommer att driva.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.