Sverige deltar i Arktiska rådets miljöministermöte

Den 11–12 oktober deltar statssekreterare Per Ängquist i Arktiska rådets miljöministermöte i Rovaniemi, Finland. Det är det första arktiska miljöministermötet sedan 2013. Under mötet kommer Sverige att lyfta klimatförändringarnas konsekvenser för de känsliga ekosystemen i Arktis.

Diskussionerna under mötet kommer framför allt att handla om klimatförändringarnas och föroreningars effekter på Arktis, och om hur den biologiska mångfalden i området kan bevaras. Sverige driver särskilt frågor om plast i haven och ökat samarbete mellan länderna för att minska utsläppen av sot och metan och för att skydda de känsliga ekosystemen i Arktis. Ministrarna ska också diskutera våtmarkers betydelse för klimat och biologisk mångfald.

– Våtmarker är inte bara är viktiga för arters överlevnad. De har också förmågan att ta upp stora mängder koldioxid, vilket gör dem till en pusselbit i att motverka klimatförändringarna, säger statssekreterare Per Ängquist.

Ministermötet äger rum samtidigt som konferensen Arctic Biodiversity Congress, där forskare från stora delar av världen ska diskutera hoten mot den biologiska mångfalden i Arktis. Ministrar och forskare möts i en paneldialog om hur vetenskap och politik tillsammans kan bidra till lösningar på de problem som Arktis står inför.

Kontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om Arktiska rådet

Arktiska rådet bildades 1996. Rådet består av Danmark, Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA och sex olika organisationer för arktiska urfolk (så kallade Permanent Participants). Under rådets möten deltar även observatörer från ett flertal andra länder.

Arktiska rådets första miljöministermöte arrangerades under Sveriges ordförandeskap 2011–2013. Sverige tog under samma ordförandeskapsperiod också initiativ till Arctic Resilience Report – en forskningsrapport om Arktis roll för klimatet och miljön.