Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige pekas ut som globalt föregångsland i kemikaliearbetet i ny FN-rapport

Publicerad

Måndag den 22 oktober presenterade FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter och kemikalier, Baskut Tuncak, sin första rapport till FN:s generalförsamling vid ett event i New York. Miljöminister Karolina Skog inledningstalade vid lanseringen och fortsätter att uppmärksamma världen på behovet av ett globalt avtal för kemikalier och avfall.

Rapporten, som är adresserad till FN:s råd för mänskliga rättigheter, innehåller en överblick av det globala arbetet med kemikalier och avfall. Den konstaterar att det som i dag görs för att skydda människor och miljö från farliga ämnen är otillräckligt och ger en rad rekommendationer för kommande arbete. Rapporten efterlyser särskilt ett globalt ramverk för kemikalier och avfall, något som också Sverige och miljöminister Karolina Skog drivit det senaste året.

– Det blir allt mer uppenbart för mig att vi behöver ett globalt avtal för kemikalier och avfall. Den här rapporten visar på de ödesdigra konsekvenser som en osäker hantering av kemikalier och avfall har för människor världen över idag. Vi måste agera, säger miljöminister Karolina Skog.

Ur FN-rapporten

Rapporten slår fast att det finns starka kopplingar mellan mänskliga rättigheter och farliga kemikalier, eftersom farliga ämnen hotar rättigheter som rätten till liv, skydd mot diskriminering och allas lika rätt till information. Rapporten pekar ut Sveriges arbete med miljömålet Giftfri miljö som en global föregångare i arbetet mot farliga kemikalier. Rapporten understryker att det är bråttom att agera för att skydda människors liv. Det finns ett akut behov av ett starkt och omfattande globalt ramverk, och givet att det nuvarande frivilliga ramverket löper ut år 2020 finns nu möjligheten att ena världen kring ett nytt och mer ambitiöst kemikaliearbete.

Rapporten konstaterar att det var 30:e sekund dör en människa till följd av exponering för farliga kemikalier och strålning på jobbet. Uppskattningsvis 2,8 miljoner människor dör till följd av en osäker eller skadlig arbetsmiljö varje år. Rapporten pekar också på att många barn som föds i dag har föroreningar i kroppen redan vid födseln och att forskare hittat fler än 200 olika farliga ämnen i navelsträngar och moderkakor. Därmed berövas miljontals barn på rätten till lika utveckling.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.