Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Tre svenska projekt föreslås få medfinansiering från Fonden för ett sammanlänkat Europa

Publicerad

De tre projekten berör utbyggnad av Ystads hamn, Svealandstrafikens inköp av biogas- och elbatteribussar samt Swedavias och Luftfartsverkets utveckling av flygtrafikledningstjänster.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) syftar till att åtgärda brister, främst vad gäller de gränsöverskridande delarna, inom de europeiska transport-, energi- och telekomnäten. Fonden ska bidra till förbättrad konkurrenskraft inom EU liksom till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. I den andra ansökningsomgången av utlysningen ”2017 CEF Transport Blending Call” föreslås bland annat två projekt med svenska partners att beviljas totalt cirka 44 miljoner euro.

Ytterligare en utlysning har varit öppen parallellt med 2017 CEF Transport Blending Call. Utlysningen berör luftfartsprojekt och heter ”2017 CEF Transport SESAR”. Regeringen tillstyrkte ett svenskt projekt i denna utlysning. Även detta projekt föreslås erhålla medfinansiering från EU.

Den 27 september tog medlemsländerna i transportkommittén för Fonden till ett sammanlänkat Europa ställning till kommissionens förslag om fördelning av pengarna. Därefter tas det formella beslutet av kommissionen efter att EU parlamentet har haft rätt att tycka till.

Bakgrund

2017 CEF Transport Blending Call är en utlysning inom transportområdet som förutsätter att de ansökande projekten delvis nyttjar finansiella instrument eller lån från banker samt andra typer av kreditinstitut (både privata- och offentliga institut). Denna utlysning riktar sig främst till byggprojekt inom transportområdet.

SESAR står för Single European Sky Air Traffic Management Research och är ett företag där Europeiska kommissionen är delägare. SESAR ska bidra till att modernisera Europas flygledningssystem, sänka kostnader och förbättra kapacitet, säkerhet och miljöpåverkan.

De tre projekten som föreslås få medfinansiering är:

  • Örebro-Västmanland Public Transport Roll-Out of Biogas and Electric Buses
  • Cargo Capacity Upgrade and LNG Bunkering. Swinoujscie – Ystad Maritime Link, där Ystad hamn ska bygga två nya färjelägen som ska kunna ta emot nya mer miljövänliga färjor.
  • SESAR Deployment Programme Implementation – 2018

Dessutom föreslås följande projekt där svenska företag är delaktiga att få medfinansiering:

  • BioLNG EuroNET: Projektet innefattar bland annat byggande av 39 st LNG-tankstationer i Nederländerna, Belgien, Frankrike, Tyskland, Spanien och Polen. Projektet innefattar också inköp av 7 700 LNG-lastbilar som ska leasas ut (20 % av produktionskostnaderna förutsätts finansieras med CEF-medel) där den svenska partnern Scania förväntas leverera 3 700 LNG-lastbilar.
  • PRISME (PBN Regional Implementation and Sustained Monitoring of EGNOS Performance): Projektet avser att utveckla s.k. PBN (avancerad satellitnavigering) inom luftrummet i Österrike och Slovakien och de särskilda och svåra förutsättningar som gäller på flygplatserna i Wien, Salzburg, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Bratislava, Kosice, Piestany, Porad och Zilina. Nova Air har varit svensk partner i projektet.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 65 62
e-post till Karin Boman Röding