Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström deltar vid Asien-Europa-toppmötet (ASEM) i Bryssel den 18–19 oktober

Publicerad

Den 18–19 oktober deltar utrikesminister Margot Wallström vid Asien-Europa-toppmötet (ASEM) i Bryssel. På toppmötet deltar stats- och regeringschefer från 51 länder i Europa och Asien, företrädare för EU samt generalsekreteraren för ASEAN.

-  Detta är ett viktigt tillfälle för Sverige och EU att utveckla vår dialog och våra samarbeten med de asiatiska länderna. EU:s budskap kommer att vara att vi slår vakt om frihandel, Parisavtalet, nedrustning i Nordkorea och det kärntekniska avtalet med Iran. Vi kommer också att diskutera hur vi ska kunna länka samman våra länder ännu mer på ett hållbart sätt, säger utrikesminister Margot Wallström.

Sverige kommer fortsätta lyfta fram vikten av den regelbaserade världsordningen och multilateralism, jämställdhet och mänskliga rättigheter, frihandel, klimat och nedrustning.

Kontakt