Innehållet publicerades under perioden

-

Utrikesminister Wallström deltar i årligt möte om Östliga partnerskapet

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 15 oktober i årligt utrikesministermöte om Östliga partnerskapet (ÖstP) i Luxemburg.

Mötet ska diskutera reformer och resultat sedan ÖstP-toppmötet 2017, då stats- och regeringscheferna i EU och partnerländerna enades om 20 omfattande målsättningar som skall nås till 2020.

Kontakt