Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar vid Sametingets 25-årsjubileum

Publicerad

Idag, den 14 november, deltar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid Sametingets 25-årsjublieum som firas i samband med tingets plenum i Stuor Gårttje/Storforsen i Gåbddesavvun/Bredsel i Älvsbyns kommun.

Sametinget invigdes 1993 i Kiruna. Under jubileumsfirandet kommer samiska konstnärer och slöjdare att berätta om sitt konstnärskap och Elin Teilus med band kommer att hålla konsert under eftermiddagen.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Information Sametinget

Sametinget är ett samiskt folkvalt organ som ska tillvarata samiska intressen och är samtidigt en statlig förvaltningsmyndighet. Den grundläggande uppgiften är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets plenum som är sametingets högsta beslutande organ sammanträder tre gånger per år.